WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy niezależnych doradców energetycznych ze znajmością tematyki OZE, doradców finansowo-ubezpieczeniowych, audytorów, techników i firmy świadczące usługi inżynieryjne ze znajmością branży energetycznej

Każdy współpracownik musi spełniać określone przez nas standardy pracy i zachowania – dlatego do ostatecznej współpracy zapraszamy tylko po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu.